Kitayama Rail Pages

Kyōto 京都Kitayama Rail Maps for this prefecture:
The number in () indicates the number of pixels per km - the higher number, the more detailed map
(5) Tottori Chūbu SW Nara - Mie
(10) Biwako Iga
(30) Kurama Uji Nara
(120) Kitayama Sakamoto Umahori Arashiyama Demachiyanagi Katsura Yamashina Ishiyama Tambabashi
(160) Central Kyōto

Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR Central
Tōkaidō Shinkansen[Maibara] - Kyōto - [Shin-Ōsaka] 23.5
JR railway lines
JR West
Fukuchiyama[Tanikawa] - Fukuchiyama 5.2
Kansai hon[Iga-Ueno] - Kamo - Kizu - [Nara] 25.3
KatamachiKizu - [Nagao] 17.8
KoseiKyōto - Yamashina - [Ōtsukyō] 1.2
MaizuruAyabe - Nishi-Maizuru - Higashi-Maizuru 26.4
NaraKyōto - Uji - Kizu 34.7
Obama[Obama] - Higashi-Maizuru 7.8
Sanin hon (Kyōto - Tottori)Kyōto - Sonobe - Ayabe - Fukuchiyama - [Wadayama] 110.9
Tōkaidō hon (Maibara - Kōbe)[Ōtsu] - Yamashina - Kyōto - Yamazaki - [Takatsuki] 20.8
Non JR railway lines
Eiden
Eizan honDemachiyanagi - Takaragaike - Yase-Hieizanguchi 5.6
KuramaTakaragaike - Kurama 8.8
Hankyū
ArashiyamaKatsura - Arashiyama 4.1
Kyōto (Kyōto hon)[Takatsuki-shi] - Ōyamazaki - Katsura - Ōmiya - Karasuma - Kawaramachi 17.9
Keihan
Keihan Hon[Hirakatashi] - Chūshojima - Tambabashi - Tōfukuji - Sanjō - Demachiyanagi 19.4
KeishinMisasagi - Keihan-Yamashina - [Hama-Ōtsu] 2.4
ŌtōSanjō - Demachiyanagi 2.3
UjiChūshojima - Ōbaku - Uji 7.6
Kintetsu
KyōtoKyōto - Takeda - Kintetsu-Tambabashi - [Yamato-Saidaiji] 30.6
Kyoto Tango
MiyafukuFukuchiyama - Miyazu 30.4
MiyazuNishi-Maizuru - Miyazu - [Toyooka] 76.2
Metro (Subway) lines
Kyōto City
KarasumaKokusaikaikan - Karasuma-Oike - Shijō - Kyōto - Takeda 13.7
TōzaiRokujizō - Yamashina - Sanjō Keihan - Uzumasa-Tenjingawa 17.5
Tramway lines
Keifuku
Arashiyama HonShijō-Ōmiya - Katabiranotsuji - Arashiyama 7.2
KitanoKatabiranotsuji - Kitano-Hakubaichō 3.8
Tourist lines
Sagano Scenic
Sagano KankōTorokko Saga - Torokko Kameoka 7.3

This page is updated Apr 16, 2016