Tsuruhashi Railway Map
Morinomiya + Nagata =
Namba + Tenri -
TennĊji +
Yao =
M429D Tsuruhashi This map is updated: Apr 28, 2018