Kitayama Rail Pages

Kagoshima 鹿児島Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR Kyushu
Kyushu Shinkansen[Shin-Minamata] - Izumi - Kagoshima-chūō 76.2
JR railway lines
JR Kyushu
Hisatsu[Masaki] - Yoshimatsu - Hayato 41.8
Ibusuki MakurazakiKagoshima-chūō - Minami-Kagoshima - Ibusuki - Makurazaki 87.8
Kagoshima hon (Sendai - Kagoshima)Sendai - Kagoshima-chūō - Kagoshima 49.3
KittoYoshimatsu - [Kobayashi] 3.1
Nichinan[Nichinan] - Shibushi 7.2
Nippo hon[Miyakonojō] - Hayato - Kagoshima - Kagoshima-chūō 65.7
Non JR railway lines
Hisatsu Orange
Hisatsu Orange Tetsudo[Minamata] - Nodagō - Sendai 60.9
Tramway lines
Kagoshima City
Dai-ikki (No 1)Kagoshima-ekimae - Takamibaba - Takenohashi 3.0
Dai-niki (No 2)Takamibaba - Kagoshima-chūō-ekimae 0.9
TaniyamaTakenohashi - Kōrimoto - Minami-Kagoshima-ekimae - Taniyama 6.4
TosoKagoshima-chūō-ekimae - Kōrimoto 2.7

This page is updated Nov 19, 2019