Kitayama Rail Pages

Aomori 青森Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR East
Tohoku Shinkansen[Ninohe] - Hachinohe - Shin-Aomori 100.4
JR Hokkaido
Hokkaidō ShinkansenShin-Aomori - [Shin-Hakodate-Hokuto] 69.7
JR railway lines
JR East
Gono[Higashi-Noshiro] - Fukaura - Goshogawara - Kawabe - Hirosaki 114.6
HachinoheHachinohe - [Taneichi] 28.9
OminatoNoheji - Shimokita - Ōminato 58.4
Ou hon (Akita - Aomori)[Ōdate] - Ōwani-onsen - Hirosaki - Kawabe - Shin-Aomori - Aomori 64.7
TsugaruAomori - Kanita - Minmaya 55.8
Non JR railway lines
Aoimori
Aoimori TetsudoMetoki - Hachinohe - Aomori 121.9Ex JR Tohoku line
IGR
Iwate Ginga Tetsudo[Ninohe] - Metoki 0.3Ex JR Tohoku line
Konan Tetsudo
KonanHirosaki - Kuroishi 16.8
OwaniŌwani - Chūō-Hirosaki 13.9
Tsugaru
Tsugaru TetsudoTsugaru-Goshogawara - Tsugaru-Nakasato 20.7

This page is updated Nov 19, 2019