Kitayama Rail Pages

Gunma 群馬Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR East
Hokuriku Shinkansen (JR East)Takasaki - [Karuizawa] 40.4
Joetsu Shinkansen[Honjō-Waseda] - Takasaki - [Echigo-Yuzawa] 70.8
JR railway lines
JR East
AgatsumaShibukawa - Ōmae 55.3
Hachiko[Yorii] - Kuragano - Takasaki 10.4
JoetsuTakasaki - Shin-Maebashi - Shibukawa - [Echigo-Yuzawa] 74.5
Ryomo[Sano] - Kiryū - Isesaki - Maebashi - Shin-Maebashi - Takasaki 35.8
Shinetsu hon (Takasaki - Yokokawa)Takasaki - Yokokawa 29.7
Takasaki[Honjō] - Kuragano - Takasaki 11.6
Non JR railway lines
Jomo
JomoChūō-Maebashi - Akagi - Nishi-Kiryū 25.4
Joshin
JoshinTakasaki - Shimonita 33.7
Tobu
Isesaki[Hanyū] - Tatebayashi - [Ashikagashi] 10.3
Isesaki[Ashikagashi] - Ōta - Isesaki 24.3
KiryuŌta - Aioi - Akagi 20.3
Koizumi (1)Tatebayashi - Higashi-Koizumi - Nishi-Koizumi 12.0
Koizumi (2)Higashi-Koizumi - Ōta 6.4
Nikko[Shin-Koga] - Itakura-Tōyōdai-mae - [Tochigi] 3.1
SanoTatebayashi - [Sano] 4.8
Watarase
Watarase KeikokuKiryū - Aioi - Ōmama - [Matō] 37.0

This page is updated Nov 19, 2019