Kitayama Rail Pages

Tochigi 栃木Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR East
Tōhoku Shinkansen[Shin-Shirakawa] - [Ōmiya] - Oyama - Utsunomiya 105.3
JR railway lines
JR East
KarasuyamaUtsunomiya - Okamoto - Hōshakuji - Karasuyama 20.4
MitoOyama - [Yūki] 3.8
NikkōUtsunomiya - Nikkō 40.5
RyōmōOyama - [Kiryū] - Tochigi - Sano - Ashikaga 48.6
Tōhoku hon (Kuroiso - Sendai)[Shin-Shirakawa] - Kuroiso 16.1
Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso)[Koga] - Oyama - Utsunomiya - Hōshakuji - Nasu-Shiobara - Kuroiso 96.4
Non JR railway lines
Mōka
Mōka[Shimodate] - Mōka - Motegi 33.6
Tōbu
Isesaki[Ōta] - [Tatebayashi] - Ashikagashi 11.2
KinugawaShimo-Imaichi - Shin-Fujiwara 16.2
Nikkō[Tōbu-dōbutsu-kōen - Itakura-Tōyōdai-mae] - Tochigi - Shin-Tochigi - Shimo-Imaichi - Tōbu-Nikkō 66.8
Sano[Tatebayashi] - Sano - Kuzū 17.3
UtsunomiyaTochigi - Shin-Tochigi - Tōbu-Utsunomiya 24.3
Watarase
Watarase Keikoku[Ōmama] - Matō 7.1
Yagan
Aizu-Kinugawa[Aizu-kōgen-Ozeguchi] - Shin-Fujiwara 27.4
Tramway lines
Utsunomiya Light Rail
Utsunomiya Haga Light Rail Line Utsunomiya Station East Utsunomiya-ekihigashiguchi - Haga Takanezawa Industrial Park Haga・Takanezawa kōgyōdanchi 14.4

This page is updated Apr 28, 2024