Kitayama Rail Pages

Ibaraki 茨城Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR East
Tōhoku Shinkansen
10.5
JR railway lines
JR East
Jōban[Abiko] - Toride - Ryūgasakishi - Tsuchiura - Ishioka - Tomobe - Mito - Katsuta - Ōmika - Hitachi - [Iwaki] 144.0
Kashima[Katori] - Kashima-jingū 12.6
Mito[Oyama] - Shimodate - Tomobe 46.4
SuigunMito - Kami-Sugaya - [Iwaki-Ishikawa] 64.8
Suigun (Hitachi-Ōta branch)Kami-Sugaya - Hitachi-Ōta 9.5
Tōhoku hon (Tōkyō - Kuroiso)[Kurihashi] - Koga - [Oyama] 8.1
Non JR railway lines
Hitachinaka Kaihin
MinatoKatsuta - Ajigaura 14.3
Kantō
JōsōToride - Shimodate 51.1
RyūgasakiSanuki - Ryūgasaki 4.5
Kashima Rinkai
Ōarai KashimaMito - Kashima-jingū 53.0
MIR
Tsukuba Express (TX)[Minami-Nagareyama] - Moriya - Tsukuba 24.3
Mōka
MōkaShimodate - [Mōka] 8.3

This page is updated Jun 14, 2020