Kitayama Rail Pages
Karatsu Line


JR Kyūshū 九州旅客鉄道 [JR九州]  Kyūshū Ryokaku Tetsudō [JR Kyūshū]     Kyushu Railway Company

Karatsu 唐津線 JR railway      1067 mm     
Read more about the line in English Wikipedia: Karatsu Line

TractionNon-electricKubota - Karatsu
1500V DCKaratsu - Nishi-Karatsu

Opened1898 - 1903TracksSingle track
MapsKm
Station name Official name Furigana nameConnecting linesCityPrefecture
-6.4
Saga佐賀さが JR Kyūshū: Nagasaki hon >Tosu
Saga-shi Saga
0.0
Kubota久保田くぼた JR Kyūshū: Nagasaki hon >Nagasaki
Saga-shi Saga
5.1
Ogi小城おぎ
Ogi-shi
10.6
Higashi-Taku東多久ひがしたく
Taku-shi
13.6
Nakataku中多久なかたく
15.2
Taku多久たく
20.8
Kyūragi厳木きゅうらぎ
Karatsu-shi
23.3
Iwaya岩屋いわや
26.0
Ōchi相知おうち
30.1
Hon-Mutabe本牟田部ほんむたべ
32.9# Yamamoto山本やまもと JR Kyūshū: Chikuhi (Imari) >Imari
36.6 Onizuka鬼塚おにづか
40.3 Karatsu唐津からつ JR Kyūshū: Chikuhi (Meinohama) >Meinohama
42.5 Nishi-Karatsu西唐津にしからつ

Other services using this line
This line is also used:
Other lines used by this service

This page is updated Mar 29, 2023