Kitayama Rail Pages

Saga 佐賀Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR Kyushu
Kyushu Shinkansen[Hakata] - Shin-Tosu - [Kurume] 11.7
JR railway lines
JR Kyushu
Chikuhi (Imari)Nishi-Karatsu - Karatsu - Yamamoto - Imari 25.7
Chikuhi (Meinohama)[Chikuzen-Fukae] - Karatsu - Nishi-Karatsu 10.6
Kagoshima hon (Mojiko - Yatsushiro)[Haruda] - Kiyama - Tosu - [Kurume] 14.1
KaratsuSaga - Kubota - Yamamoto - Karatsu - Nishi-Karatsu 42.5
Nagasaki honTosu - Saga - Kubota - Hizen-Yamaguchi - [Yue] 77.6
SaseboHizen-Yamaguchi - Arita - [Haiki] 31.9
Non JR railway lines
Amagi
AmagiKiyama - [Ogōri] 1.6
Matsuura
Nishi-KyushuArita - Imari - [Matsuura] 25.6

This page is updated Nov 19, 2019