Kitayama Rail Pages

Fukui 福井Lines
Name Major stations Length (km) Comments
JR railway lines
JR West
Etsumi-hokuFukui - Echizen-Hanandō - Kuzuryūko 52.5
Hokuriku hon[Komatsu] - [Ōmi-Shiotsu] - Tsuruga - Takefu - Echizen-Hanandō - Fukui 87.8
ObamaTsuruga - [Higashi-Maizuru] 76.5
Non JR railway lines
Echizen
Katsuyama EiheijiFukui - Fukuiguchi - Katsuyama 27.8
Mikuni AwaraFukui - Fukuiguchi - Awarayunomachi - Mikuni-minato 25.2
Fukui
FukubuTakefu-shin - Fukuijōshidaimyōmachi Fukui Castle Ruins-daimyomachi - Tawaramachi 20.9
Tramway lines
Fukui
Fukubu (branch)Fukuijōshidaimyōmachi Fukui Castle Ruins-daimyomachi - Fukui-eki 0.6

This page is updated Aug 28, 2023