Kitayama Rail Pages

Kyoto 京都Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR Central
Tokaido Shinkansen[Maibara] - Kyōto - [Shin-Ōsaka] 23.5
JR railway lines
JR West
Fukuchiyama[Tanikawa] - Fukuchiyama 5.2
Kansai hon[Iga-Ueno] - Kamo - Kizu - [Nara] 25.3
KatamachiKizu - [Nagao] 17.8
KoseiKyōto - Yamashina - [Ōtsukyō] 1.2
MaizuruAyabe - Nishi-Maizuru - Higashi-Maizuru 26.4
NaraKyōto - Uji - Kizu 34.7
Obama[Obama] - Higashi-Maizuru 7.8
Sanin hon (Kyoto - Tottori)Kyōto - Sonobe - Ayabe - Fukuchiyama - [Wadayama] 110.9
Tokaido hon (Maibara - Kobe)[Ōtsu] - Yamashina - Kyōto - Yamazaki - [Takatsuki] 20.8
Non JR railway lines
Eiden
Eizan honDemachiyanagi - Takaragaike - Yase-Hieizanguchi 5.6
KuramaTakaragaike - Kurama 8.8
Hankyu
ArashiyamaKatsura - Arashiyama 4.1
Kyoto (Kyoto hon)[Takatsuki-shi] - Ōyamazaki - Katsura - Ōmiya - Karasuma - Kyōto Kawaramachi 17.9
Keihan
Keihan Hon[Hirakatashi] - Chūshojima - Tambabashi - Tōfukuji - Sanjō - Demachiyanagi 19.4
KeishinMisasagi - Keihan-Yamashina - [Hama-Ōtsu] 2.4
ŌtōSanjō - Demachiyanagi 2.3
UjiChūshojima - Ōbaku - Uji 7.6
Kintetsu
KyotoKyōto - Takeda - Kintetsu-Tambabashi - [Yamato-Saidaiji] 30.6
Kyoto Tango
MiyafukuFukuchiyama - Miyazu 30.4
MiyazuNishi-Maizuru - Miyazu - [Toyooka] 76.2
Metro (Subway) lines
Kyoto City
KarasumaKokusaikaikan - Karasuma-Oike - Shijō - Kyōto - Takeda 13.7
TozaiRokujizō - Yamashina - Sanjō Keihan - Uzumasa-Tenjingawa 17.5
Tramway lines
Keifuku
Arashiyama HonShijō-Ōmiya - Katabiranotsuji - Arashiyama 7.2
KitanoKatabiranotsuji - Kitano-Hakubaichō 3.8
Tourist lines
Sagano Scenic
Sagano KankoTorokko Saga - Torokko Kameoka 7.3

This page is updated Nov 19, 2019