Kitayama Rail Pages

Mie 三重Lines
Name Major stations Length (km) Comments
JR railway lines
JR Central
Kansai hon[Yatomi] - Kuwana - Yokkaichi - Kawarada - Kameyama 41.9
Kisei honKameyama - Tsu - Matsusaka - Taki - [Shingū] 179.3
MeishoMatsusaka - Ieki - Ise-Okitsu 43.5
SanguTaki - Iseshi - Toba 29.1
JR West
Kansai honKameyama - Tsuge - Iga-Ueno - [Kamo] 44.3
KusatsuTsuge - [Kibukawa] 1.4
Non JR railway lines
Iga
IgaIga-Ueno - Ueno-shi - Iga-Kambe 16.6
Ise
IseYokkaichi - Kawarada - Tsu 22.3
Kintetsu
Nagoya[Kintetsu-Yatomi] - Kuwana - Kintetsu-Tomida - Kintetsu-Yokkaichi - Ise-Wakamatsu - Tsu - Ise-Nakagawa 61.0
OsakaŌsaka-Namba - [Sakurai] - Nabari - Iga-Kambe - Ise-Nakagawa 47.9
ShimaToba - Kashikojima 24.5
SuzukaIse-Wakamatsu - Hiratachō 8.2
TobaUji-Yamada - Toba 13.2
YamadaIse-Nakagawa - Matsusaka - Iseshi - Uji-Yamada 28.3
YunoyamaKintetsu-Yokkaichi - Yunoyama-onsen 15.4
Sangi
HokuseiNishi-Kuwana - Ageki 20.4
SangiKintetsu-Tomida - Nishi-Fujiwara 26.6
Yokkaichi Asunarō
HachiōjiAsunarō-Yokkaichi - Hinaga - Nishi-Hino 1.3
UtsubeAsunarō-Yokkaichi - Hinaga - Utsube 5.7
Yōrō
YoroKuwana - [Mino-Matsuyama] 10.2

This page is updated Nov 19, 2019