Kitayama Rail Pages

Nara 奈良Lines
Name Major stations Length (km) Comments
JR railway lines
JR West
Kansai hon[Kizu] - Nara - Ōji - [Kashiwara] 23.4
SakuraiNara - Tenri - Sakurai - Unebi - Takada 29.4
WakayamaŌji - Takada - Gose - Yoshinoguchi - [Hashimoto] 40.7
Non JR railway lines
Kintetsu
GoseShakudo - Kintetsu-Gose 5.2
IkomaIkoma - Ōji 12.4
KashiharaYamato-Saidaiji - Hirahata - Tawaramoto - Yamato-Yagi - Kashiharajingū-mae 23.8
Keihanna[Nagata] - Ikoma - Gakken Nara-Tomigaoka 10.9Ex Higashi-Osaka
Kyoto[Shin-Hōsono] - Yamato-Saidaiji 4.0
Minami-Osaka[Furuichi] - Shakudo - Kashiharajingū-mae 14.9
Nara[Ishikiri] - Ikoma - Yamato-Saidaiji - Kintetsu-Nara 14.8
Osaka[Kawachi-Kokubu] - Kintetsu-Shimoda - Yamato-Yagi - Sakurai - [Nabari] 40.1
TawaramotoNishi-Tawaramoto - Shin-Ōji 10.1
TenriHirahata - Tenri 4.5
YoshinoKashiharajingū-mae - Yoshino 25.2

This page is updated Nov 19, 2019