Kitayama Rail Pages

Shizuoka 静岡Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR Central
Tokaido Shinkansen[Odawara] - Atami - Mishima - Shin-Fuji - Shizuoka - Hamamatsu - [Toyohashi] 171.3
JR railway lines
JR Central
Gotemba[Yamakita] - Gotemba - Numazu 36.9
Iida[Hon-Nagashino] - Chūbu-Tenryū - [Hiraoka] 33.2
MinobuFuji - Fujinomiya - [Minobu] 24.8
Tokaido hon (Atami - Maibara)Atami - Mishima - Numazu - Yoshiwara - Fuji - Shizuoka - Yaizu - Fujieda - Kanaya - Kakegawa - Hamamatsu - Shinjohara - [Toyohashi] 178.0
JR East
ItoAtami - Itō 16.9
Tōkaidō hon (Tōkyō - Atami)[Odawara] - Atami 4.6
Non JR railway lines
Enshu
TetsudoShin-Hamamatsu - Hamakita - Nishi-Kajima 17.8
Gakunan
Gakunan TetsudoYoshiwara - Gakunan-Enoo 9.2
Izu
Izu KyukoItō - Izukyū-Shimoda 45.7
Izu Hakone
SunzuMishima - Shuzenji 19.8
Oigawa
IkawaSenzu - Ikawa 25.5
Oigawa HonKanaya - Senzu 39.5
Shizuoka
Shizuoka-ShimizuShin-Shizuoka - Shin-Shimizu 11.0
Tenryu Hamanako
Tenryu HamanakoKakegawa - Tenryū-Futamata - Nishi-Kajima - Shinjohara 67.7

This page is updated Nov 19, 2019