Kitayama Rail Pages

Hiroshima 広島Lines
Name Major stations Length (km) Comments
Shinkansen lines
JR West
Sanyō Shinkansen[Shin-Kurashiki] - Fukuyama - Higashi-Hiroshima - Hiroshima - [Shin-Iwakuni] 133.0
JR railway lines
JR West
FukuenFukuyama - Kannabe - Shiomachi - Miyoshi 78.0
Geibi[Bitchū-Kōjiro] - Bingo-Ochiai - Shiomachi - Miyoshi - Hiroshima 143.5
KabeHiroshima - Yokogawa - Ōmachi - Kabe - Aki-Kameyama 15.6
Kisuki[Kisuki] - Bingo-Ochiai 11.4
KureMihara - Kure - Kaitaichi - Hiroshima 87.0
Sanyō hon (Hiroshima - Shimonoseki)Hiroshima - Yokogawa - Nishi-Hiroshima - Miyajimaguchi - [Iwakuni] 37.1
Sanyō hon (Kōbe - Hiroshima)[Kasaoka] - Fukuyama - Mihara - Saijō - Kaitaichi - Hiroshima 112.1
Non JR railway lines
Hiroden
MiyajimaHiroden Nishi-Hiroshima (Koi) - Hiroden-Miyajimaguchi 16.1
Ibara
Ibara[Ibara] - Kannabe 6.5
Tramway lines
Hiroden
EbaDobashi - Eba 2.6
HakushimaHatchōbori - Hakushima 1.2
HonHiroshima station Hiroshima-eki - Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi) 5.4
Minami (Hijiyama)Matobachō - Minamimachi 6-chōme Minamimachi-rokuchōme 2.5
UjinaKamiyachō - Hiroshima Port (Ujina) Hiroshima-kō(Ujina) 5.9
YokogawaTōkaichimachi - Yokogawa station Yokogawa-eki 1.4
New transit system lines
HRT
Hiroshima Shinkōtsu Ichigō [1-gō]Hondōri - Hakushima - Ōmachi - Kōikikōen-mae 18.4
Skyrail
Hiroshima Tankyori Kōtsū SenoMidoriguchi - Midori-chūō 1.3

This page is updated Oct 9, 2021